Angielski w telekomunikacyjna i IT

Angielski w telekomunikacyjna i IT

Angielski w telekomunikacyjna i IT to idealny krótki kurs dla każdego, kto pracuje w sektorze telekomunikacyjnym i informatycznym.

Szczegóły kursu:

Angielski w telekomunikacyjna i IT uczy, jak skutecznie komunikować się w tych zbieżnych sektorach.

Angielski w telekomunikacyjna i IT obejmuje szereg tematów, w tym mobilność, oprogramowanie, usługi i media.

Jednostki są podzielone na trzy cykle czytania ze zrozumieniem lub rozumienia ze słuchu, a następnie zajęcia językowe i komunikacyjne. Ta struktura pozwala nauczyć się nowego języka w kontekście i ćwiczyć nowe umiejętności poprzez różnorodne ćwiczenia i zajęcia.

Czas trwania

 30 hours

Angielski w telekomunikacyjna i IT to idealny krótki kurs dla każdego, kto pracuje w sektorze telekomunikacyjnym i informatycznym.

Rozdział 1: Konwergencja w telekomunikacji i IT

Konwergencja w technologii, konwergencja w biznesie, konwergentna przyszłość.

Rozdział 2: Mobilność

Urządzenia mobilne, technologia mobilna.

Rozdział 3: Oprogramowanie

Rozwiązania programowe, zarządzanie projektami.

Rozdział 4: Podłączenie do sieci

Globalna infrastruktura, zarządzanie siecią.

Rozdział 5: Centra danych i bezpieczeństwo

Centra danych, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo bankowe.

Rozdział 6: Usługi

Usługi zarządzane, umowy o poziomie usług.

Rozdział 7: Media

Telewizja, nowe media, użyteczność strony.

Rozdział 8: Społeczeństwo

Opieka zdrowotna, nadzór, przyjęcie technologii w społeczeństwie.

  • Angażowanie tematów, motywowanie do odgrywania ról i różnorodne ćwiczenia stanowią ramy dla każdego przedmiotu specjalistycznego
  • Skrzynki wskazujące w każdej jednostce zawierają kluczowe punkty językowe, przydatne zwroty i strategie
  • Sekcja STARTER na początku każdej jednostki ma działania rozgrzewające i zwiększające świadomość
  • Sekcje OUTPUT na końcu każdej jednostki zachęcają do dyskusji i refleksji
  • Odpowiedzi, transkrypcje i słownik przydatnych zwrotów na końcu każdej książki
  • Materiał do samodzielnej nauki na interaktywnym MultiROM zawiera realistyczne fragmenty słuchowe i interaktywne ćwiczenia dla dodatkowej praktyki
Potrzebujesz pomocy?