Angielski w marketingu i reklamie

Angielski w marketingu i reklamie

Angielski w marketingu i reklamie to idealny krótki kurs dla profesjonalistów z dziedziny marketingu i reklamy, którzy potrzebują pewnie i skutecznie komunikować się w języku angielskim.

Szczegóły kursu:

Angielski w marketingu i reklamie jest odpowiedni dla każdego, kto pracuje w marketingu i reklamie. Kurs obejmuje szereg umiejętności i tematów, takich jak rozmowy z klientami, omawianie kampanii reklamowych, ustalanie planu marketingowego i pisanie komunikatu prasowego.

Kurs obejmuje wszystkie podstawowe obowiązki osób pracujących w działach marketingu i reklamy. Będziesz ćwiczył odpowiednie słownictwo i umiejętności mówienia do zadań takich jak telefonowanie, wysyłanie e-maili i prezentacje. Kurs wprowadza specjalistyczne słownictwo dotyczące brandingu, badań rynku, marketingu bezpośredniego i public relations.

Czas trwania

 30 hours

Angielski w marketingu i reklamie to idealny krótki kurs dla profesjonalistów z dziedziny marketingu i reklamy, którzy potrzebują pewnie i skutecznie komunikować się w języku angielskim.

Rozdział 1: Wprowadzenie do marketingu i reklamy

Praca i obowiązki, identyfikacja wizualna, branding.

Rozdział 2: Znalezienie klienta

Badania rynku, profile klientów, gromadzenie danych.

Rozdział 3: Planowanie strategii marketingowej

Plan marketingowy, cztery strategie Ps, ceny i pozycjonowanie.

Rozdział 4: Tworzenie reklam

Model AIDA do reklamy, pracy z agencją reklamową, kanałami reklamowymi.

Rozdział 5: Narzędzia marketingowe

Kanały dystrybucji, rodzaje rabatów, rodzaje detalistów, telemarketing, marketing bezpośredni.

Rozdział 6: Przedstawienie swojej publicznej twarzy

Public relations, strony internetowe, sponsoring, komunikaty prasowe.

Rozdział 7: Marketing poprzez targi

Oddaje, organizuje imprezy, bierze udział w targach.

  • Angażowanie tematów, motywowanie do odgrywania ról i różnorodne ćwiczenia stanowią ramy dla każdego przedmiotu specjalistycznego
  • Skrzynki wskazujące w każdej jednostce zawierają kluczowe punkty językowe, przydatne zwroty i strategie
  • Sekcja STARTER na początku każdej jednostki ma działania rozgrzewające i zwiększające świadomość
  • Sekcje OUTPUT na końcu każdej jednostki zachęcają do dyskusji i refleksji
  • Odpowiedzi, transkrypcje i słownik przydatnych zwrotów na końcu każdej książki
  • Materiał do samodzielnej nauki na interaktywnym MultiROM zawiera realistyczne fragmenty słuchowe i interaktywne ćwiczenia dla dodatkowej praktyki
Potrzebujesz pomocy?