Cambridge English A2 Key KET

A2 Key (KET)

A2 Key, znany również jako Key English Test (KET), jest egzaminem General English na najniższym poziomie w zakresie kwalifikacji Cambridge. Pokazuje, że możesz komunikować się w podstawowym języku angielskim w codziennych sytuacjach.

Szczegóły kursu:

Kwalifikacja Cambridge English: A2 Key (KET) jest dowodem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w prostych sytuacjach.

Egzamin sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe - czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Powinien dać ci pewność, że będziesz mógł kontynuować naukę na egzaminach wyższego poziomu, takich jak Cambridge English: B1 Preliminary (PET) i Cambridge English: B2 First (FCE).

Czas trwania

 150 godzin

Powinieneś przystąpić do egzaminu Cambridge English: A2 Key, jeśli ukończyłeś około 250 godzin nauki lub praktyki i umiesz mówić, pisać i rozumieć podstawowy angielski. Ten egzamin jest pierwszym krokiem w budowaniu znajomości języka angielskiego do pracy lub nauki w przyszłości.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś być w stanie:

 • pytaj i odpowiadaj na pytania dotyczące siebie i innych
 • rozumieć komunikaty i instrukcje, gdy ludzie mówią powoli i wyraźnie
 • powiedz ludziom, co myślisz o tym, co czytasz lub słyszysz.

Egzamin składa się z trzech części. W tym samym dniu robisz egzaminy Czytanie i Pisanie oraz Słuchanie. Być może będziesz musiał wrócić do Mówienia innego dnia. Rozmawiasz z dwoma egzaminatorami i jednym innym kandydatem na egzamin.

Czytanie i Pisanie
 • 1 godzina 10 minut
 • 50%
Słuchanie
 • 30 minut
 • 25%
Mówienie
 • 8–10 minut na parę kandydatów
 • 25%

Czego się nauczysz:

 • osiągnąć poziom wymagany do egzaminu Cambridge English: A2 Key (KET).
 • popraw swoje umiejętności i pewność siebie podczas używania angielskiego w mowie i piśmie w wielu różnych sytuacjach.
 • przygotować się do egzaminu Cambridge English: A2 Key (KET).
 • rozwijać podstawowe techniki egzaminacyjne.
Potrzebujesz pomocy?